Tidlig om våren er trekket på seljeblomster (Salix) særlig viktig. Er det få eller ingen slike, blir det svært vanskelig for humledronningen, som må spise seg opp på nektar og pollen etter vinterdvalen, å være i stand til å begynne arbeidet med å bygge bol og legge egg.