I tidligere tider var det mange slåttemarker og blomsterenger der det vokste et rikt utvalg av blomstrende planter. Dagens landbruk er langt mer ensidig.