Artene i enga består av en rekke ulike planter som utfyller hverandre godt, både i forhold til blomstringstidspunkt og hva de foretrekker av vekstbetingelser. Enga vil derfor variere fra år til år og i forhold til de lokale vekstforholdene.  Spør på hagesenteret om egnete frø.