Artene i enga består av en rekke ulike planter som utfyller hverandre godt, både i forhold til blomstringstidspunkt og hva de foretrekker av vekstbetingelser. Enga vil derfor variere fra år til år og i forhold til de lokale vekstforholdene.  Det finnes frø for norsk blomstereng å få kjøpt.