Altså en etablert grasmark  fri for kraftig rotugress som tistel, kveke, åkerdylle, skvallerkål og høymole.