Untipografico_-_Jardín_Botánico_de_Madrid_(Bombus)_(by).jpg
1600x1067_f7a59.jpg
Aulestad_i_1908-2.jpg
Wheat_harvest.jpg
276.jpg
Skjermbilde 2015-06-18 kl. 12.10.42.png
malve.jpg
selje_hunn2.jpg
ga_sungebes_k_blog_9_1.jpg
solhatt.jpg
Untipografico_-_Jardín_Botánico_de_Madrid_(Bombus)_(by).jpg

Humlas historie


SCROLL DOWN

Humlas historie


 

Synes du insekter er plagsomme og du klør  i nesa av ordet pollen?

Les dette og du vil få annet å tenke på.

 
1600x1067_f7a59.jpg

Livsviktig innsats


Livsviktig innsats


 

Humler og bier spiller en avgjørende rolle i pollineringen av verdens planter. En tredjedel av verdens samlede matproduksjon er avhengig av den jobben de gjør.

Forskerne ser nå at mange arter minsker eller forsvinner helt. 

 
Aulestad_i_1908-2.jpg

Annen type landbruk


Annen type landbruk


 

I tidligere tider var det mange slåttemarker og blomsterenger der det vokste et rikt utvalg av blomstrende planter. Dagens landbruk er langt mer ensidig. 

 
Wheat_harvest.jpg

Monokultur


Monokultur


 

Mange steder blir åkrene sådd til med blomsterløse gressarter som slås opptil tre ganger årlig.

Bruk av plantevernmidler bidrar også til mer ensidig dyrking. Omfattende gjengroing av kulturlandskapet er med på å forsterke tendensen.

Overgangen til kunstgjødsel spiller også inn. Før kunstgjødsel ble allment tilgjengelig, sikret bøndene seg nitrogen ved å drive såkalt rotasjonsdyrking av rødkløver.

 
276.jpg

Gamle, naturlige metoder


Gamle, naturlige metoder


 

Rødkløver har særlig stor betydning for mange pollinerende insektarter, inkludert humlearter. Da rødkløveren forsvant, mistet mange humlearter en viktig næringskilde.

 
Skjermbilde 2015-06-18 kl. 12.10.42.png

Striglet landskap


Striglet landskap


 

Humlene finner mye av næringen sin ved veikanter, åkerkanter, i kratt, hekker og langs bekker og dammer. Når mye av dette forsvinner, får det dramatiske konsekvenser

 
malve.jpg

Tilgang hele sesongen


Tilgang hele sesongen


 

Humler og villbier legger bare opp små lager av pollen og nektar for larvene sine. De er derfor avhengig av å rikelig tilgang hele sesongen.

For humlene er det særlig viktig å finne pollen og nektar tidlig på våren, når dronningen etablerer seg. Det er derfor helt nødvendig at det vokser vårblomstrende planter i nærheten.

 
selje_hunn2.jpg

Alt for damene


Alt for damene


 

Tidlig om våren er trekket på seljeblomster (Salix) særlig viktig. Er det få eller ingen slike, blir det svært vanskelig for humledronningen, som må spise seg opp på nektar og pollen etter vinterdvalen, å være i stand til å begynne arbeidet med å bygge bol og legge egg.

 
ga_sungebes_k_blog_9_1.jpg

En dronning for fremtiden


En dronning for fremtiden


 
 
 
solhatt.jpg

Hva er egentlig pollinering?


Pollinering av planter skjer når pollen fra støvbærerne på den hannlige delen av planten flyttes over til arret på den hunnlige delen.

For mange plantearter er det viktig å få transportert pollen over en viss distanse for å sikre den genetiske variasjonen. Dette problemet løser de ved å tilby insekter og andre dyr en belønning for å gjøre bestøvningsjobben. Belønningen består som regel av energirik nektar eller proteinrikt pollen.

Hva er egentlig pollinering?


Pollinering av planter skjer når pollen fra støvbærerne på den hannlige delen av planten flyttes over til arret på den hunnlige delen.

For mange plantearter er det viktig å få transportert pollen over en viss distanse for å sikre den genetiske variasjonen. Dette problemet løser de ved å tilby insekter og andre dyr en belønning for å gjøre bestøvningsjobben. Belønningen består som regel av energirik nektar eller proteinrikt pollen.