La slåtten tørke på bakken i en uke, fjern deretter avklippet. Slik holdes jorda næringsfattig og "naturlig".