Humler og bier spiller en avgjørende rolle i pollineringen av verdens planter. En tredjedel av verdens samlede matproduksjon er avhengig av den jobben de gjør.

Forskerne ser nå at mange arter minsker eller forsvinner helt.