En blomstereng er for mange selve symbolet på norsk sommer. Og det er flere gode grunner til å sette blomsterenga høyt!

Humla er vår viktigste pollinator, det vil si plantebestøver eller matprodusent om du vil! Humlas innsats er nødvendig for produksjon av frukt, bær, grønnsaker, nøtter osv. Samtidig er den veldig sårbar for klimaendringer og det er forståelig nok ingen gladnyhet. Men – det finnes ting vi kan gjøre! Humla tåler klimaendringer bedre dersom den har nok å spise. Blomsterenger er én slik viktig matkilde for humla.