Mange steder blir åkrene sådd til med blomsterløse gressarter som slås opptil tre ganger årlig.

Bruk av plantevernmidler bidrar også til mer ensidig dyrking. Omfattende gjengroing av kulturlandskapet er med på å forsterke tendensen.

Overgangen til kunstgjødsel spiller også inn. Før kunstgjødsel ble allment tilgjengelig, sikret bøndene seg nitrogen ved å drive såkalt rotasjonsdyrking av rødkløver.