Etter etablering, slå enga én gang i sesongen med ljå eller høyt stilt gressklipper. Når vi slår avhenger av når flesteparten av artene har modne frø. Fra midten av juli til begynnelsen av august.