Første sesongen er det lite blomstring, mest etablering av rosetter.