Humler og villbier legger bare opp små lager av pollen og nektar for larvene sine. De er derfor avhengig av å rikelig tilgang hele sesongen.

For humlene er det særlig viktig å finne pollen og nektar tidlig på våren, når dronningen etablerer seg. Det er derfor helt nødvendig at det vokser vårblomstrende planter i nærheten.